Δούναι και λαβείν στο Ται Τσι

Δούναι και λαβείν στο Ται Τσι

ή τι πρέπει να κάνω και τι πρέπει να περιμένω.   Είναι δεδομένο πως το Τάι Τσι είναι μια έξοχη εσωτερική πολεμική τέχνη. Βοηθά τον ασκούμενο να ανακαλύψει ξανά την χαμένη του ισορροπία σε σώμα και νου. Εναρμονίζει την κίνηση, μας βοηθά να βρούμε το κέντρο μας (νοητικά- σωματικά). Μια τεράστια λίστα ωφελειών μπορεί κανείς…