Μιχάλης Κυμηνάς

Μιχάλης Κυμηνάς

Εκπαιδευτής

Ο Μιχάλης Κυμηνάς, εκπαιδευτής του κέντρου Yin Yang Tai Chi, ξεκίνησε την εκπαίδευση του στο Τai Chi Chuan πριν από 10 χρόνια στη σχολή της Λύδιας Τυλλιανάκη. Έχει μελετήσει τις φόρμες του Yang style της οικογένειας Dong (Alex Dong Taiji Chuan Association) καθώς και διάφορα Qi Gong.

Από το καλοκαίρι του 2016 έχει την έγκριση της Λύδιας ώστε να ξεκινήσει τη δική του σχολή ως εκπαιδευτής.