Η θεραπευτική πλευρά του Τάι Τσι Τσουάν

Η θεραπευτική πλευρά του Τάι Τσι Τσουάν

Το Τάι Τσι είναι μια εξαιρετική πολεμική τέχνη. Ωστόσο είναι παράλληλα και θαυμάσια θεραπευτική καθώς βοηθά στη σωματική και νοητική χαλάρωση. Ακολουθώντας ο ασκούμενος τις βασικές αρχές του Τάι Τσι, καταρχήν ανακαλύπτει ξανά τη χαμένη ισορροπία του σώματός και του νου του. Εναρμονίζει το πάνω με το κάτω μέρος του κορμιού, αλλά και το «εσωτερικό»…