Χρειάζομαι εξοπλισμό για το Tai Chi;

Χρειάζομαι εξοπλισμό για το Tai Chi;

Για το tai chi δεν χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερο εξοπλισμό.

Χρειάζονται άνετα ευρύχωρα ρούχα και ίσια μαλακά παπούτσια. Φυσικά, περνώντας ο καιρός και εμβαθύνοντας ο ασκούμενος στις ενέργειες θα προχωρήσει και στις φόρμες των σπαθιών (κυρτό και ίσιο σπαθί).

Εκεί ο κάθε μαθητής θα χρειαστεί τα δικά του σπαθιά στην αρχή ξύλινα εκπαιδευτικά και στην πορεία μεταλλικά που δίνουν περισσότερο την αίσθηση της πραγματικότητας.

Όλα αυτά όμως μετά από τουλάχιστον 2 χρόνια εκπαίδευσης.